Over Asbest Cleaning Services

Contacteer ons

Asbestverwijdering in België

Asbest Cleaning Services bvba uit Limburg zag in 2017 het levenslicht en beschikt over een erkenning, conform het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006. Dankzij onze certificering mogen wij asbestsaneringswerken uitvoeren, conform BELAC 7-05 (KB 28/03/2017). Ons gemotiveerd en dynamisch team bestaat uit twintig ervaren en gedreven asbestverwijderaars, onder leiding van de broers Jo en Wim Van Pée. Onze medewerkers scholen zich voortdurend bij, terwijl Jo en Wim ook zelf op de werf staan om de goede uitvoering te garanderen. Met enkele mooie aantoongevende referenties als gevolg. 

Asbest Cleaning Services had voorafgaand al ruim tien jaar ervaring met dakwerken, waarbij wij wel vaker met de asbestproblematiek te maken kregen. Vanuit onze ervaring werd het familiebedrijf Asbest Cleaning Services opgericht. Intussen behoren we tot een select groepje erkende asbestverwijderaars en zijn we zelfs een van de weinige specialisten die ook rechtstreeks werken voor particulieren. Hoewel u op ons kan rekenen binnen heel België, zijn wij hoofdzakelijk actief regio Limburg, Antwerpen & Vlaams-Brabant. 

Erkend certificaat voor asbestverwijdering

In België is er nog steeds ruim 3,7 miljoen ton asbest te vinden in openbare gebouwen en woningen. Het doel van de overheid is echter om tegen 2040 volledig asbestvrij te zijn. Een doel waar wij van Asbest Cleaning Services graag aan bijdragen. Dankzij onze certificering doen we dit op basis van verschillende technieken, zoals deze van de eenvoudige handelingen, de couveusezakmethode of het werken met hermetische zones. Hiervoor beschikken wij over diverse erkenningen en controlemechanismen, waardoor u zeker bent van een veilige asbestsanering:

  • Erkenning door de FOD Waso, met toezicht door de afgevaardigden (afdeling Toezicht op het Welzijn op het Werk)

  • Toezicht door afgevaardigden van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

  • BELAC-certificaat en VCA*-attest

  • Onophoudelijk toezicht door een onafhankelijk labo

Meer dan alleen asbestsanering in België

Met slechts veertig erkende asbestverwijderaars in België, waarvan Asbest Cleaning Services er één is, hoeft het niet te verbazen dat wij overal in België asbestsaneringen uitvoeren. Toch doen we veel meer dan enkel dat. Zo verzorgen wij eveneens de melding bij de FOD Waso, stellen we asbestbeheerplannen en -inventarissen op en staan we ook in voor de aanvraag van de noodzakelijke milieu- of omgevingsvergunningen.

Contacteer Asbest Cleaning Services voor werken binnen heel België!